ทำเนียบสมาชิก
กองทุนสวัสดิการ นนส.เหล่าแพทย์. รุ่น 5/33
ย้อนกลับ

 ลำดับที่   รายการ   สมาชิก ปี65   สมาชิก ปี66   สมาชิก ปี67 
 1.   กองทัพภาคที่ 1   40   34   32 
 2.   กองทัพภาคที่ 2   25   25   22 
 3.   กองทัพภาคที่ 3   16   16   17 
 4.   กองทัพภาคที่ 4   7   7   7 
 5.   นสศ.และอบต.จว.ลพบุรี   19   18   17 
 #   รวมสมาชิกกองทุนฯ   108   101   95 

ย้อนกลับ
* กรณีที่สมาชิกลงชื่อเข้าระบบจะสามารถคลิกดูรายละเอียดของข้อมูลได้